Bảo dưỡng
Mục đích của công việc bảo dưỡng xe là giữ cho xe luôn trong điều kiện sử dụng tốt nhất và tránh được những “trục trặc trên đường”, cụ thể như sau:
• Thay thế định kỳ những vật liệu và phụ tùng tiêu hao như dầu nhờn, lọc nhớt, lọc nhiên liệu, lọc gió,v..v.. . (Những loại thay thế này rất quan trọng nhằm giữ cho động cơ và các chi tiết quan trọng khác của xe luôn trong tình trạng tốt nhất).
• Phát hiện hỏng hóc có thể xảy ra, từ đó có cách xử lý cần thiết, kịp thời để giảm thiểu chi phí sửa chữa thực tế.

ASSYST PLUS là hệ thống linh hoạt thông báo các hạng mục về bảo dưỡng sau mỗi 8.000 km hoặc 1 năm. Chẳng hạn, các thông số như độ mòn phanh được theo dõi bởi các cảm biến, đây cũng là bộ phận ghi nhận được phong cách lái xe. Bên cạnh các chức năng khác, hệ thống này cho bạn biết hầu hết các thông tin về các bộ phận hao mòn trên xe kiểu như má phanh. Bất kể quãng đường đi được là bao nhiêu xe của bạn phải được làm dịch vụ ít nhất một lần trong năm tại một Trung tâm Dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz dựa trên khuyến nghị của nhà sản xuất. Thông tin thêm về việc hiển thị khoảng cách làm dịch vụ trên ASSYST PLUS có thể được tìm thấy trong phần Vận hành (Operation) trong sách Hướng dẫn sử dụng xe.

Mercedes-Benz Vinh

Đại lý ủy quyền duy nhất tại Vinh Nghệ An