MERCEDES-BENZ VINH
Điện thoại: 0911 711 588
Địa chỉ : Ngã tư sân bay – Đại Lộ Lê Nin, Nghi Phú, Vinh Nghệ An